Skovriderens husbestyrerinde overtager forpagtningen