Forretnings

betingelser

Spørgsmål, svar og det med småt

Ved den alm. drift af en restaurant kan der opstå uafklarede situationer idet gæsternes forventninger til - og oplevelse af - et restaurationsbesøg kan variere og dermed give anledning til misforståelser. For at forebygge disse situationer, har vi nedfældet svar på nogle af de stillede spørgsmål og situationer, som vi kan opleve i forbindelse med restaurationsdriften.

Disse forretningsbetingelser tjener mest til oplysning og vejledning for sikre forventningsafstemning mellem gæsten og restaurationens medarbejdere, og er som udgangspunkt gældende ved hvert besøg. Der kan dog dispenseres fra dem hvis det aftales forinden besøget.

Betaling:

Betaling sker pr. bord. Vi kan desværre ikke tilbyde at opdele betalingerne.

Med mindre andet er aftalt afregnes der altid på stedet. Kun efter nærmer aftale i god tid forinden kan betaling foregå via faktura og/eller EAN nr. og beløbet skal minimum være stort kr. 2.000,-

Lokaleleje:

Restauranten kan pga. den lille størrelse og stor travlhed desværre ikke tilbyde lokaleleje, mødeafvikling og selskaber.

Allergener

I vores restaurant findes et særskilt menukort med en oversigt over retternes eventuelle indhold af allergener. Er gæsten i tvivl er han/hun altid velkommen til at spørge personalet.

Restauranten forbeholder sig at opkræve kr. 25,00 i tillæg pr. ret som er specielt tilvirket laktose –og glutenallergikere.

Børn

Børn er velkomne i restauranten. Vi henstiller dog af hensyn til børnenes sikkerhed og serveringspersonalets arbejdsforhold, at forældrene sikrer sig, at børnene ikke leger eller opholder sig i de arbejdszoner, hvor betjeningen arbejder. Spørg betjeningen, der gerne anviser opholdssteder. Løb og støj ønskes undgået af hensyn til cafeens øvrige gæster samt betjeningens arbejdsforhold.

Vi har et puslebord på eet af vores toiletter. Af hensyn til hygiejne henstiller vi, at forældre beder om at få en særskilt pose til bleer, da disse ikke må efterlades i de opstillede affaldskurve på toiletterne.

Bleskift må under ingen omstændigheder foregå i serveringsområderne.

Barnevogne

Barnevogne kan ikke medtages i serveringsområderne. Dels p.g.a. pladsmangel og dels af sikkerhedsmæssige årsager.

Lifte og barnestole skal kunne monteres på en stol(e) og altså ikke stå på gulvet.

Amning

I Ekkodalshuset forstår vi slet ikke at det skulle være nødvendigt at udtrykke en politik om dette. Selvfølgelig må diegivende mødre diskret amme sine børn her.

Hunde

Hunde er meget velkomne på her. Også i restauranten. Eneste undtagelse herfor er når vi ved specielle lejligheder serverer buffet.

Det fordrer selvfølgelig, at ejeren har styr på hunden og at den er i snor. Ligeledes forventes det at hunden ligger roligt ved ejeren under besøget.

Flagning

Vi flager i henhold til Justitsminsteriets cirkulæreskrivelse om flagdage, som kan tilgås på hjemmesiden www.retsinformation.dk

Det vil bl.a. sige, at der fx flages på halv stang 9. april og Langfredag uanset om der måtte være festselskab i restaurationen dén dag.

Medbragt mad; diætister og småbørn

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at medbringe mad, kager, drikkevarer og lignende i restauranten. Det gælder også bryllupskager, diætistmad og andet, med mindre det forud aftales med restauranten. Restauranten er underlagt Fødevarestyrelsens regler – herunder også regler om sporbarhed af alle levnedsmidler som forefindes i restauranten.

Diætister, småbørn og andre, som kunne have særlige ønsker til måltid, bedes aftale dette med restaurationen inden besøget. Vi gør os gerne mange anstrengelser for at efterkomme særlige behov hvis blot vi ved det i god tid.

Vegansk mad

Ekkodalshuset kan ikke tilbyde veganske retter.

Frokostrestaurant – fortrinsvis for de spisende gæster.

Ekkodalshuset er en frokostrestaurant, og har et massivt pres på frokoster, hvorfor bordene er forbeholdt spisende gæster . Gæster der svinger ind for en læskende drikkepause, henvises i stedet til kiosken hvor vi serverer kolde fadøl, sodavand med mere.

  • Drikkevarer uden spisning købes i den tilstødende kiosk
  • Borde i restauranten er forbeholdt restaurantens spisende gæster.

Toiletforhold

Ekkodalshusets toiletter er forbeholdt restaurantens spisende gæster. Alternativt henvises til de offentlige toiletter ved siden af restauranten.

Kørestolsbrugere

Ekkodalshuset tilstræber at give kørestolsbrugere og gangbesværet en god oplevelse når de besøger restauranten. Vi har således et såkaldt handicapvenligt toilet for kørestolsbrugere med gode tilkørselsforhold og støttearme ved toiletkummen. Afhængig af antal gæster i cafeen er det muligt at køre direkte ud på toilettet.

Vi tilstræber at hjælpe alt vi kan og i det omfang tiden og de fysiske rammer muliggør det. Er der mulighed for det er det en stor hjælp forinden besøget at oplyse at der blandt gæsterne er kørestolebrugere. Dermed kan vi bedre være behjælpelige og sikre en god oplevelse for alle.